Det er vigtigt vi har styr på vores kerneværdier, da de afspejler hvem vi er, og hvad vi står for som person. Når vi lever i overensstemmelse med vores værdier, vil vi være autentiske og føle en indre fred. Vi vil mærke en motivation og livsglæde ved de ting, vi foretager os. Vi har alle hver vores værdier, og hver vores definition på dem. Hvis to personer eksempelvis begge har ”Frihed” som deres værdi, kan det for den ene person betyde, at man ikke skal spørge om lov, men have pladsen, tilliden og rummeligheden til, at man kan gøre det man har lyst til. For den anden person, kan det betyde, at man kan rejse jorden rundt og ikke binde sig til et fast sted. Så selvom begge har frihed, kan man godt tillægge forskellige betydninger i dem.

Hvad er dine kerneværdier?

Problemet kommer, hvis man ikke lever med sine kerneværdier integreret i sit liv. Uden dem vil man ikke kunne træffe de helt rigtige beslutninger, man vil mangle motivation og alting kan føles meningsløst. Det kan være svært at finde sine egne kerneværdier, da vi bliver påvirket af samfundets værdier, vores families, venners osv. Vi kan derfor komme til at tage nogle ”ønskede” kerneværdier, som er værdier vi tænker, vi skal have, fordi de er de ”rigtige”. De ønskede kerneværdier kommer ofte fra vores selvtillid, da de bunder i tanker om, at vi skal handle på en bestemt måde, for at vi er gode nok. Vi skal i stedet finde ned til selvværdet og til vores sande værdier, som afspejler os som person, og som giver lyst og glæde i vores liv. Det er også vigtigt at forstå, at der er forskel på vores kerneværdier og vores ”almindelige” værdier. Vi kan have mange værdier i vores liv, som vi syntes er gode og fornuftige (Her vil man typisk se mange samfundsværdier og familieværdier), men vores kerneværdier er oftest ikke meget mere end 2-4, hvor vi sagtens kan have over 10 almindelige værdier.

Hvis man skal finde en partner eller allerede har en, er det vigtigt at ens kerneværdier afspejler hinanden. Hvis de er i øst og vest, vil man komme til at opleve mange udfordringer. Det er vigtigt, at man er tro overfor sine kernerværdier, det kan være meget sjovt og spændende at møde en, der er så anderledes, men er man modsat på kerneværdierne så bliver det et hårdt parforhold.

Øvelse: Sådan finder du dine kerneværdier 

Start med at opliste alle de værdi-ord du kan komme på. Udvælg derefter de 8 der betyder mest for dig, dem som er de vigtigste og dem som du står for. Herefter fjerner du 3, så du ender tilbage med de 5 vigtigste. Til sidst skal du yderligere skære 2 væk, så du kommer ind og finder dine 3 kerneværdier. Nu skal du beskrive hver af dem, både hvad værdien betyder for dig og hvordan den kommer til udtryk i dit liv. Vær ærlig overfor dig selv, indgår værdien som en del af dit liv, eller er det måske derfor du oplever en ubalance i livet, fordi du ikke selv efterlever den?

Eksempler på værdi-ord: Kærlighed, nærvær, ærlighed, respekt, loyalitet, tryghed, frihed, eventyrlysten, dybde, mod, refleksion, humor, rummelighed, glæde osv.

Jeg ønsker dig en god rejse på selvudviklingens vej.