Hvad føler jeg? Hvad har jeg brug for? 

Det lyder simpelt, og det er det egentlig også! Hvis vi er tro mod læresætningen ovenfor, vil vi skabe langt bedre rammer for en sund, kærlig og konstruktiv kommunikation. Det er ekstra vigtigt at vi lærer at formidle vores følelser og behov når vi er i følelsesmæssigt presset situationer, da vi ellers hurtigt kunne ende med misforståelser, angreb og konflikter.

Hvad føler jeg? 

Det er vigtigt at vi italesætter, hvad det er vi føler. Vær opmærksom på, om det er din første-følelse, eller om det er dine forsvars følelserne du mærker? Vrede, irritation og frustration er ofte en anden-følelse også kendt som forsvars følelser, da de er mindre sårbarer og derfor nemmere at håndtere. Hvorimod første-følelserne ofte ligger gemt inde bagved, og er langt mere sårbart. De handler ofte om følelser såsom sorg, ked af det, skam og lignende. For at få en sundere og bedre kommunikation, er vi nødt til at turde at italesætte første-følelserne.

Det der ofte sker når kommunikationen går skævt er, at vi fjerner os selv fra ligningen, det vil sige vi ikke italesætter vores første følelser, men blot frustrationer. Eksempel:

”Det er så træls, at du altid arbejder om aften”

Med denne udtalelse er der en høj risiko for, at partneren ville tage det som et angreb. Hvis først vores partner føler vi angriber ham, vil det være nemt for ham at hoppe med på den vogn, og lave et modangreb og svare tilbage:

”Men du er jo alligevel aldrig hjemme om aften selv, du har jo mere travlt med dine veninder” 

Hvorefter jeg også vil føle mig angrebet og pludselig er krigen i gang.
Problemet er, at vi slet ikke har vores følelser med i vores udtalelse. Hvis vi var tro mod vores sande følelser og anvendte læresætningen ”Hvad føler jeg?” ville der være langt større chance for, at udtalelsen blev noget i retningen af:

”Jeg syntes det er rigtig hårdt når du arbejder så meget om aften, jeg føler mig meget ensom og savner dig her hjemme”

Det er sårbart at formidle sine sande følelser, men det er også vejen frem! Hvis vores partner i stedet var mødt at denne udtalelse, ville det øge sandsynligheden for, at han ikke ville lave et modangreb og anklage os for at have mere travlt med veninderne end ham, men i stedet sige noget i retningen af:

”Det jeg virkelig ked af at høre, det har ikke været min intention at arbejde så meget, jeg savner også dig.” 

Hvad har jeg brug for? 

Det er ikke altid nok kun at italesætte følelserne, vi skal også huske at italesætte vores behov! Mange ville ønske at deres partner bare vidste, hvad man havde brug for, men vi er ikke tankelæsere (heldigvis), så det er og vil altid være vores eget ansvar, at italesætte vores behov. Ellers kan vi ikke forvente, at vores partner kan imødekomme behovene, hvis han skal gætte sig til dem hver gang.

Hvis vi forsætter det tidligere eksempel, selvom man måske har været god, og brugt den første del af læresætningen og sagt ”Jeg syntes det er rigtig hårdt når du arbejder så meget om aften, jeg føler mig meget ensom og savner dig her hjemme” Og han svarer ”Det jeg virkelig ked af at høre, det har ikke været min intention at arbejde så meget, jeg savner også dig.”

Hvis vi så ikke får italesæt behovet, kunne det være at partneren tænkte, at han heller måtte skynde sig ind og se om han kunne rykke rundt på nogle af sine møder i næste uge, så han havde tidligere fri.

Men det som jeg ville opleve der er, at jeg lige har italesat et ønske om at se ham noget mere og at han skulle arbejde mindre, og det første han gør, er at gå ind og arbejde igen…

Det er derfor mit ansvar at formidle mit behov, for ellers handler min partner ud fra hvad han tror, men det kan desværre slå fejl. Det er derfor vigtigt at jeg også siger

”Jeg har brug for at du giver mig et kys i panden og holder om mig resten af aften”

Nu er det i hvert fald tydeligt for min partner, hvad behovet er, og der er derfor langt større grundlag for en sund kommunikation. Det er vigtigt at vi begynder at italesætte hvad vi føler og hvad vi oplever, og at det har afsæt i et sårbart, kærligt og ærligt sted. På den måde ville vi kunne undgå 70% af vores konflikter.

Hvad føler jeg? Hvad har jeg brug for?